Wat is een ghostwriter

Een ghostwriter is een schrijver die wordt ingehuurd om teksten te (her)schrijven voor anderen.
Het woord “ghost” (geest) in ghostwriter verwijst naar het feit dat de schrijver vaak onzichtbaar blijft omdat de naam van de opdrachtgever op het werk verschijnt.
Het vak van ghostwriter heeft zich ontwikkeld om verschillende redenen, waaronder:

 • Je wil een verhaal publiceren maar hebt onvoldoende schrijfvaardigheid om dat zelf te doen
 • Je hebt niet genoeg tijd om te schrijven
 • Je wil een professionele blik op je schrijfwerk zodat het geschikt wordt om te publiceren
ghostwriter

Taken van een ghostwriter

De taken van een ghostwriter kunnen flink verschillen en zijn afhankelijk van de wensen van de opdrachtgever. Vaak wordt een ghostwriter ingeschakeld om een idee of ruwe schets om te zetten in een volledig geschreven manuscript. Het kan ook gaan om het bewerken en verbeteren van bestaand materiaal, het zogenaamde redigeerwerk.
Doorgaans wil de opdrachtgever dat de tekst wordt geschreven in diens stijl en dat maakt het vak van ghostwriter extra moeilijk. Het vereist vaardigheid en flexibiliteit van de ghostwriter om verschillende genres en tonen te beheersen.

Samenwerking opdrachtgever en ghostwriter

Doorgaans beginnen opdrachtgever en ghostwriter hun samenwerking met een (uitgebreid) gesprek. Hoe dit gesprek eruit ziet hangt van de opdracht af. Bij het herschrijven van een artikel kan misschien worden volstaan met een telefoongesprek maar bij het schrijven van een volledige roman zullen partijen vaker en uitgebreider met elkaar moeten praten. Zeker bij grote werken zoals een compleet boek is een nauwe samenwerking en effectieve communicatie tussen partijen van cruciaal belang. Bovendien is de relatie tussen opdrachtgever en ghostwriter gebaseerd op vertrouwen en vertrouwelijkheid, omdat de ghostwriter vaak privé-informatie krijgt om het werk authentiek en boeiend te maken.

De auteursrechten

Bij ghostwriting is het onderwerp auteursrecht vrij ingewikkeld. Volgens de wet is de schrijver van een tekst ook de eigenaar daarvan. Wil je dat recht overdragen van schrijver naar opdrachtgever, dan zullen partijen daarover afspraken moeten maken. Afspraken over wie recht heeft op publicatie, onder wiens naam dat zal zijn en wie de eventuele opbrengsten van het werk geniet.

Er zijn een aantal mogelijkheden, bijvoorbeeld:

 • Opdrachtgever krijgt het recht zijn/haar naam als schrijver aan de tekst (het boek) te verbinden, heeft het recht te publiceren en geniet de opbrengsten. De ghostwriter krijgt een eenmalige vergoeding
 • Opdrachtgever en ghostwriter spreken een verdeling af van de opbrengsten en/of het vermelden van de naam van de ghostwriter als schrijver
 • De ghostwriter behoudt het auteursrecht en staat een deel van de opbrengsten af aan opdrachtgever

Ghostwriter van de Schrijverije

Schrijven voor anderen is ons dagelijks werk. We vullen websites met SEO-teksten, redigeren je brieven en andere schrijfsels. We nemen interviews af waarna we een artikel schrijven voor personeelsblad, magazine of krant. En we schrijven ook boeken, de zogenaamde Parabels.

Een Parabel is een mooi vormgegeven (chic) boekje waarin jouw verhaal staat, door ons geschreven. Met jouw naam erop als schrijver! Je betaalt hiervoor een eenmalige vergoeding van €349*.

Dit is inclusief:

 • Interview(s)
 • Schrijven van je verhaal
 • 40-70 pag. A5-formaat en 5 afbeeldingen
 • Ontwerp en proefdruk
 • Jouw naam op het boek
 • Titelkeuze

Het auteursrecht van de Parabel blijft bij de Schrijverije. Je kiest voor een privé-uitgave of een openbare uitgave. Kies je voor een privé-uitgave, dan kan je jouw boek alleen zelf bij ons bestellen. Bij openbare verkoop kan het boek ook worden besteld door derden. Een standaard Parabel kost €25* per stuk.

Verdien jij als opdrachtgever iets aan je Parabel?
Ja dat kan zeker. Je kunt bij ons bestellen met een korting die vergelijkbaar is met de inkomsten bij verkoop via de boekhandel. Meer weten? Bel of mail ons geheel vrijblijvend!

*Prijzen 2024

Sonja Schwedersky, 23 februari 2024

Reacties zijn gesloten.