Privacyverklaring

De Schrijverije verwerkt enkele van uw persoonsgegevens in het kader van haar dienstverlening. In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 1 juli 2019. Uw persoonsgegevens worden verwerkt door Sonja Schwedersky, Koningspage 2, 7908 XR Hoogeveen, eigenaar van de Schrijverije. Het betreft persoonsgegevens die worden verkregen per email, telefoon en via de website www.schrijverije.nl. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Gegevens via onze website

De website van de Schrijverije is ontwikkeld met software van WordPress waardoor WordPress toegang heeft tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden. Uw gegevens worden nooit gebruikt voor enig ander doel. De website wordt beveiligd middels SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. WordPress maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen waarbij geen persoonsgegevens worden verzameld en/of opgeslagen.

Facturatie

In verband met het bijhouden van onze administratie maken wij gebruik van de diensten van MoneyBird. Uw naam, adres en woonplaats worden gedeeld met deze partij en alleen gebruikt voor het administreren van facturen. Uw gegevens zijn bij MoneyBird beschermd tegen ongeoorloofd gebruik en zal uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan hierboven beschreven.

Social Media

Op de website van De Schrijverije zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen delen of te promoten op sociale netwerken zoals Facebook en LinkedIn. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door de social media platforms. Deze code plaatst onder meer een cookie. Lees de privacyverklaring van deze social media platforms (deze kunnen regelmatig wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen.

Klacht indienen

Mocht u het niet eens zijn met de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken en u komt er niet uit met De Schrijverije, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens:
Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ Den Haag

Reacties zijn gesloten.