AI of tekstschrijver?

De opkomst van AI (Artificial Intelligence = Kunstmatige Intelligentie) wordt door mensen die hun brood verdienen met het schrijven van teksten met argusogen bekeken. Zij lopen natuurlijk het risico hun inkomsten te zien verminderen of zelfs verdwijnen. Hoe zit het met de klanten van die tekstschrijvers? Kunnen zij nu zelf teksten gaan schrijven en plaatsen op bijvoorbeeld hun website of in de krant, of blijft die tekstschrijver toch onmisbaar?

(Lees verder na de afbeelding)

Tekstschrijver

(Afbeelding Kennisdomein)

Wat is en kan AI

AI is een verzamelnaam voor applicaties die taken uitvoeren waarvoor eerder een mens was vereist. Denk aan het communiceren met een klant, een spelletje spelen en nu dus ook een tekst schrijven. Die apps worden zó goed dat ze de menselijke input kunnen missen om goed te presteren.

  • Een paar voorbeelden:
    Een AI app heeft zoveel kennis van een bepaald bedrijf dat het zelfstandig antwoord kan geven op vragen van klanten
  • Een AI app heeft zoveel kennis van bijvoorbeeld schaken, dat je een spelletje tegen hem kan spelen. AI is dan zó geprogrammeerd dat AI niet telkens wint (wat hij wel zou kunnen), om het leuk te houden voor zijn tegenstander
  • Een AI app kan een tekst schrijven in opdracht van jou

Wordt de tekstschrijver overbodig?

Het antwoord is ‘ja, soms wel, maar lang niet altijd’. Er blijven zaken die AI (nog) niet kan. Of misschien kan AI wel een tekst maken zoals je zou willen maar lukt het jou niet de juiste opdracht te geven. Waar een mens vaak aan een half woord genoeg heeft, moet AI tot in de puntjes worden geïnformeerd.

Stel, je wil mooie teksten voor op je website, hoe geef je AI dan opdracht die te maken? AI zoekt naar informatie op het internet, maar over jou persoonlijk kan hij niet schrijven. Als je een tekstschrijver inhuurt, dan kan je informatie delen via een gesprek en krijgt de schrijver een idee van jouw persoonlijkheid en wensen.

Een informatieve pagina over een bepaald onderwerp, kan je wel laten schrijven door AI. Echter, het risico bestaat dat je een ‘dode’ tekst krijgt, zonder speelsheid of eigenheid die recht doet aan je bedrijf of persoon.

De  AI-tekst-detector

Nóg nieuwer dan nieuw is de AI-tekst-detector. Dit is een programma waarmee je kunt nagaan of een bepaalde tekst is geschreven door een computer of door een mens. Natuurlijk heel interessant voor docenten; heeft de leerling dat essay zelf geschreven of niet? Maar ook voor bedrijven is het interessant. Heeft dat bedrijf met die geweldig uitgebreide website, vol interessante artikelen, zelf zoveel kennis in huis, of is dat in feite kennis van AI? Daarbij komt dat het lijkt of er een grote investering is gedaan in de teksten, maar in feite is dat helemaal niet zo.

AI verzint niets nieuws

Een mens kan nieuwe dingen verzinnen, een nieuw product lanceren bijvoorbeeld. AI kan dat niet. Alles wat AI bedenkt, is er al en wel op het internet. Voor het schrijven van teksten over nieuwe dingen, nieuwe producten, nieuwe kennis en kansen, zul je zelf in de pen moeten klimmen. En dan is een tekstschrijver wel heel fijn, om er echt een goede tekst van te maken bijvoorbeeld.

De Schrijverije en AI

AI is een waardevolle, nieuwe manier van schrijven en ook de Schrijverije is ermee aan het experimenteren. Soms laten we een tekst schrijven door AI maar wat ons opvalt is dat zo’n tekst vrij saai is. Alinea’s beginnen soms tien keer met hetzelfde woord of dezelfde woordgroep zodat er nog veel moet worden herschreven. De informatie die AI van internet haalt moet ook worden geverifieerd. Klopt het allemaal wel? Is het actueel of informatie van tien jaar geleden? Als AI informatie op internet zoekt, kan hij niet zien of het om info op een ‘goede’ site gaat of misschien wel om fakenieuws.

Als tekstschrijver zoeken we ook naar info op internet maar zien dan ook meteen of het om een betrouwbare website gaat en we vergelijken informatie op verschillende sites. We gebruiken ons ‘onderbuikgevoel’.

Hier eindigt mijn blog. Daarna heb ik AI opdracht gegeven een tekst te schrijven met als titel ‘AI of tekstschrijver’. Onderstaande tekst kwam tevoorschijn. Een heel mooie tekst, wel wat moeilijker te lezen. Kijk maar wat jij er van vindt!

De tekst van AI

Artificial Intelligence (AI) heeft de afgelopen jaren een enorme impact gehad op verschillende aspecten van ons leven, en het veld van tekstschrijven is daar geen uitzondering op. In dit essay zullen we de evolutie van AI als tekstschrijver bespreken, de voordelen en uitdagingen ervan onderzoeken, en nadenken over de mogelijke toekomstige ontwikkelingen.

De opkomst van AI heeft het schrijfproces getransformeerd en de manier waarop we content creëren veranderd. Traditioneel gezien was tekstschrijven een arbeidsintensieve taak die veel tijd en creativiteit vereiste. Maar dankzij AI-technologieën, zoals Natural Language Processing (NLP) en machine learning, kunnen computers nu menselijke taal begrijpen en genereren. Deze ontwikkeling heeft geleid tot de opkomst van AI-gestuurde tekstschrijfsoftware.

Een van de meest opvallende voordelen van het gebruik van AI als tekstschrijver is de snelheid waarmee het kan werken. Terwijl het voor een menselijke schrijver veel tijd kan kosten om een artikel, blogpost of zelfs een boek te schrijven, kan AI in enkele seconden grote hoeveelheden tekst genereren. Dit heeft tekstproductie versneld en bedrijven in staat gesteld om sneller te reageren op de behoeften van hun doelgroep.

Bovendien is AI in staat om grote hoeveelheden gegevens te verwerken en te analyseren om waardevolle inzichten te genereren. Dit vermogen heeft bijgedragen aan de opkomst van data-gedreven contentcreatie, waarbij AI trends en patronen kan identificeren in het gedrag van gebruikers, en op basis daarvan gepersonaliseerde content kan creëren.

AI heeft ook een aanzienlijke impact gehad op het gebied van vertalingen. Met geavanceerde NLP-algoritmen kunnen computers nu complexe zinnen vertalen met een nauwkeurigheid die voorheen ondenkbaar was. Dit heeft de communicatie tussen verschillende taalgemeenschappen vergemakkelijkt en de globalisering bevorderd.

Ondanks al deze voordelen zijn er ook enkele uitdagingen verbonden aan het gebruik van AI als tekstschrijver. Een van de belangrijkste zorgen is de kwaliteit van de gegenereerde content. Hoewel AI indrukwekkende prestaties kan leveren, is het nog steeds niet in staat om dezelfde creativiteit, empathie en emotionele diepgang te bieden als een menselijke schrijver. De gegenereerde teksten kunnen soms saai, repetitief of zelfs inaccuraat zijn.

Bovendien hebben sommige critici bezorgdheid geuit over de mogelijke invloed van AI op de werkgelegenheid van tekstschrijvers. Naarmate AI-tekstschrijvers geavanceerder worden, is het mogelijk dat sommige banen worden geautomatiseerd, waardoor er minder vraag is naar menselijke schrijvers.

Desondanks zijn er ook positieve perspectieven. AI kan tekstschrijvers juist ondersteunen in plaats van vervangen. Het kan als een hulpmiddel dienen om ideeën te genereren, taalfouten te detecteren en de productiviteit te verhogen. Door repetitieve taken uit handen te nemen, kunnen schrijvers zich richten op complexere en creatievere aspecten van hun werk.

In de toekomst kunnen we verwachten dat AI als tekstschrijver verder zal evolueren. Er wordt veel geïnvesteerd in onderzoek en ontwikkeling van geavanceerdere NLP-modellen, waardoor AI nog beter in staat zal zijn om menselijke taal te begrijpen en te produceren. Dit zal de kwaliteit van gegenereerde content verbeteren en de kloof tussen menselijke en AI-schrijvers verkleinen.

Ook ethische overwegingen zullen een belangrijke rol spelen. Het is essentieel om verantwoordelijk om te gaan met AI-tekstschrijvers om het risico van misbruik, desinformatie en manipulatie te minimaliseren.

In conclusie heeft AI een revolutionaire impact gehad op het gebied van tekstschrijven. De technologie heeft de productiviteit verhoogd, de communicatie tussen verschillende taalgemeenschappen vergemakkelijkt en nieuwe mogelijkheden geopend voor gepersonaliseerde content. Hoewel er uitdagingen zijn met betrekking tot de kwaliteit van de gegenereerde inhoud en de werkgelegenheid, zijn de vooruitzichten voor de toekomst positief. Door AI verstandig te gebruiken en te integreren in het schrijfproces, kunnen we profiteren van de voordelen die het te bieden heeft en het vakgebied van tekstschrijven naar nieuwe hoogten tillen.

Reacties zijn gesloten.