Incasso voor het MKB

De Schrijverije Veeningen heeft voor mij nog tientallen oude vorderingen die ik al had afgeschreven geïncasseerd!

Als zelfstandig ondernemer bestaat de kans dat jouw verstuurde rekening niet of niet op tijd betaald wordt. Gelukkig is De Schrijverije Veeningen | Incasso voor het MKB gespecialiseerd in het incasseren van openstaande vorderingen.

Incasso
Samen staan we sterk

Neem voor vragen over incasso direct contact op
met Schrijverije Veeningen
Telefoon: 06-397.716.31
Email: richard@schrijverije.nl

Wanneer je als MKB’er een geldvordering op een opdrachtgever hebt en deze betaalt niet, dan heeft dat direct invloed op je cashflow en het kan zelfs van invloed zijn op het eventuele voortbestaan van je onderneming. Zeker wanneer je zelf een deel van de kosten voorgefinancierd hebt. Denk hierbij aan de inkoop van materialen, geleverde of ingekochte arbeid en overheadkosten. Omdat je liever werkt dan dat je achter je geld aan gaat, is het prettig om te weten dat je in dit geval een beroep kunt doen op De Schrijverije Veeningen.

De Schrijverije Veeningen werkt niet met vaste dure pakketten of no-cure no-pay. Dit zijn maar al te vaak lokkertjes van grote incassobureaus of gerechtsdeurwaarderskantoren om hiermee klanten binnen te halen, of juist kleine klanten af te schrikken. Het is immers voor een groot kantoor niet rendabel om een vordering van een paar tientjes of een paar honderd euro te incasseren. Waar de grote kantoren op zoek zijn naar grote klanten met veel bulk en waar weinig kwaliteit vereist is, wil De Schrijverije Veeningen er juist zijn voor de kleine hardwerkende ondernemer, die recht heeft op die paar tientjes of honderden euro’s, juist omdat ze daarvoor werk hebben afgeleverd. De Schrijverije Veeningen levert met haar incasso specialisatie topkwaliteit.

De Schrijverije maakt geen onderscheid tussen een paar tientjes of honderden tot duizenden euro’s. Wij zijn van mening dat het voor iedereen mogelijk moet zijn om een geldvordering, hoe hoog of hoe laag ook, te incasseren zodat de rechthebbende zijn of haar geld krijgt. 

Hoe werkt De Schrijverije Veeningen |Incasso voor het MKB

Bij De Schrijverije Veeningen kun je zelf bepalen wat er gebeurt. Zo bestaan de diensten van De Schrijverije Veeningen uit schriftelijk factureren, herinneren, WIK-brief (14 dagen brief) verzenden, aanmanen en eventueel een dagvaarding opstellen. De factuur, herinnering en WIK-brief kunnen wij op uw eigen briefpapier verzenden wanneer gewenst. Uiteraard sturen wij ook de verzonden stukken via de e-mail aan de schuldenaar en proberen wij telefonisch met de schuldenaar in contact te komen.

Vaak is er een achterliggende reden waarom er niet of nog niet betaald is. Soms is er sprake van een misverstand en soms is er onenigheid waardoor de twee partijen er niet meer uit komen met elkaar. De ervaring leert dat een telefoontje van een derde al genoeg kan zijn om dat zaak weer vlot te trekken en het te regelen.

De Schrijverije Veeningen is gespecialiseerd in het onderzoeken en achterhalen van problemen en kan in veel gevallen onderhandelen tussen de twee partijen. Soms moet er geschikt worden zodat beide partijen tevreden zijn. Hiervoor hoef je namelijk niet altijd naar de rechtbank toe waardoor beide partijen veel geld kunnen besparen.

Wanneer je een geldvordering hebt die niet betaald wordt en je wilt de zaak echt voor gaan brengen bij de rechtbank, dan kan De Schrijverije Veeningen ook eerst een verhaalsonderzoek uitvoeren. Indien mogelijk zal De Schrijverije Veeningen ter plekke gaan en bekijken wat de verhaalsmogelijkheden zijn. Er zal een gesprek gevoerd worden met de schuldenaar of een huisgenoot en er zullen foto’s gemaakt worden van de verhaalsmogelijkheden. Voor een dergelijk verhaalsrapport wordt normaliter veel geld betaald aan een gerechtsdeurwaarder of onderzoeksbureau. De Schrijverije Veeningen kan dit al doen voor een bedrag van € 65,00* afhankelijk waar de schuldenaar zich bevindt.

Mocht er uiteindelijk gedagvaard moeten worden kunnen wij met de contacten die wij hebben binnen de gerechtsdeurwaarderspraktijk een dagvaarding uit laten brengen en op de rol laten plaatsen bij de rechtbank. De Schrijverije Veeningen kan zelfs bij de procedure aanwezig zijn en comparities waarnemen wanneer dat de wens is.

Minnelijk of ambtelijk

De voorkeur om een vordering te incasseren is altijd op de minnelijke manier. Dit houdt in dat je altijd in gesprek blijft met de schuldenaar en dat je zonder al teveel kosten en zonder tussenkomst van de rechter de vordering incasseert. Vaak is niet betalen geen onwil, maar onmacht of ligt er iets anders aan ten grondslag. Door op een open en vriendelijke manier de schuldenaar tegemoet te komen (door de vordering in bijvoorbeeld een aantal termijnen te laten betalen) kan dit er aan bijdragen dat de schuldenaar ondanks dat je hulp bij de incasso in hebt geschakeld, toch zaken met je wilt blijven doen.

Wanneer de vordering ambtelijk geïncasseerd gaat worden, oftewel via de gerechtsdeurwaarder en rechtbank, kan het zo zijn dat de verhoudingen wel op scherp gezet worden. Omdat het niet de bedoeling is om niet betalende klanten weg te jagen, maar om ze te laten betalen en later weer een dienst af te laten nemen, is het ook in een gerechtelijke procedure belangrijk dat er sympathie, compassie en empathie getoond wordt. Deze manier van zaken doen staat dan ook hoog in het vaandel bij De Schrijverije Veeningen.

Afgeschreven vorderingen

De Schrijverije Veeningen kan wellicht ook iets betekenen wanneer je als MKB-er afgeschreven vorderingen hebt. Zo heeft een geldvordering een verjaringstermijn van 5 jaar. En wanneer je in het bezit bent van een vonnis is de verjaringstermijn zelfs 20 jaar.

In 5 of 20 jaar kan er een hele hoop gebeuren. Had iemand tot 3 jaar geleden geen inkomen en kon  de vordering echt niet geïncasseerd worden, nu heeft dezelfde persoon misschien wel een goede baan en kan de vordering toch in 1 of 2 keer betaald worden. Het lijkt De Schrijverije Veeningen in ieder geval zeer de moeite waard om de afgeschreven vorderingen eens na te lopen. De Schrijverije Veeningen kan in ieder geval de verjaring stuiten, opnieuw een onderzoek doen en bellen. Vaak zijn de schuldenaren de vordering vergeten en zullen ze alsnog overgaan tot betalen. Zelfs wanneer de vordering verjaard is kan het nut hebben om nog eens contact op te nemen met de schuldenaar.

Buitengerechtelijke kosten

Wat betreft buitengerechtelijk kosten kunnen we duidelijk zijn. Die brengen wij uiteraard in rekening bij de schuldenaar na de WIK-brief. Deze kosten brengen wij niet bij u in rekening. Mocht de vordering onverhoopt niet geïncasseerd worden dan hoeft u deze buitengerechtelijke kosten dus niet aan De Schrijverije Veeningen te betalen. U betaalt alleen het overeengekomen bedrag.

De Schrijverije Veeningen houdt zich altijd aan de wettelijke tarieven en regels met betrekking tot het incasseren van vorderingen. Wanneer een actie gevraagd wordt buiten de wettelijke kaders om zal De Schrijverije Veeningen deze weigeren en met een tegenvoorstel komen wat binnen de wettelijke kaders mogelijk is. 

De Schrijverije Veeningen | Incasso voor het MKB | Want niemand werkt voor niets!

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.