Bezwaarschriften

De Schrijverije Veeningen schrijft uw bezwaar

Wanneer u een boete, dwangsom of een andere opgelegde maatregel heeft ontvangen van bijvoorbeeld de Gemeente, Provincie of het Rijk en u bent het niet eens met de opgelegde maatregel, dan kunt u hiertegen bezwaar maken. De Schrijverije Veeningen schrijft uw bezwaar wanneer u het zelf lastig vindt om een bezwaar op te stellen of wanneer u hier geen tijd voor heeft. Opgelegde maatregelen bevatten vaak juridische termen en zijn voor veel mensen lastig te begrijpen. De Schrijverije Veeningen is gespecialiseerd in juridische terminologie en kan direct inschatten of bezwaar maken zinvol is.


Hoe gaat het in zijn werk

Wanneer u een opgelegde maatregel heeft ontvangen is het zaak dat u zo snel mogelijk contact opneemt met De Schrijverije Veeningen. Hoe langer wij de tijd hebben om de zaak te bestuderen, des te vollediger kunnen wij het bezwaar opmaken en juridisch onderbouwen. Wanneer u de zaak bij ons aanlevert zullen wij uiteraard eerst bekijken of bezwaar maken wel zin heeft. Indien dit het geval is zullen wij naar de tijdsdruk kijken en u, wanneer nodig aanvullende vragen stellen om een compleet beeld te krijgen van de zaak. Hierna ontvangt u van ons een offerte. Deze offerte is uiteraard afhankelijk van de complexiteit van de zaak en de tijdsdruk. U kunt zich wellicht voorstellen dat een bezwaar dat over twee weken ingediend moet worden anders berekend wordt dan een bezwaar dat uiterlijk de volgende dag ingediend moet worden.

Gespecialiseerd in spoedzaken

De Schrijverije Veeningen is gespecialiseerd in spoedzaken. Mocht u om welke reden dan ook de volgende dag een bezwaar moeten hebben, De Schrijverije Veeningen kan dit voor u regelen. Uiteraard is dit afhankelijk van de complexiteit van de zaak. Wij koppelen altijd naar u terug of iets wel of niet mogelijk is.

Aan de slag

Wanneer u akkoord bent met de offerte kunnen wij aan de slag. Wij zullen het bezwaar opstellen met de informatie uit de brief van desbetreffende instantie en de door u aangeleverde documenten alsmede uw korte uiteenzetting over het feit waarom u het niet eens bent met de opgelegde maatregel. Wij garanderen dat het bezwaar klaar is voor de gestelde termijn.

Indienen van het bezwaar

Wanneer het bezwaar klaar is stuurt De Schrijverije Veeningen het bezwaar via de e-mail naar u toe. Het indienen van het bezwaar moet u zelf doen. Dit komt omdat De Schrijverije een derde in deze zaak zal zijn, die enkel het bezwaar voor u opstelt. Mocht u voor uw zaak andere derden moeten inschakelen of moeten aanschrijven, dan kan De Schrijverije dit wel voor u doen. Als voorbeeld geef ik u het bezwaar welke wij gemaakt hebben naar aanleiding van een opgelegde dwangsom.

De dwangsom werd opgelegd omdat een woning niet op de juiste manier verhuurd werd. De Gemeente heeft op straffe van een dwangsom aangegeven dat de woning ontruimd dient te zijn voor een bepaalde datum. De Schrijverije Veeningen heeft deze bewoner aangeschreven en uitgelegd wat er moet gebeuren en wat er van deze derde verwacht wordt.

Deze correspondentie is van toegevoegde waarde geweest voor de ontvankelijkheid (toekenning) van het bezwaar.

Praktijkervaring in de juridische dienstverlening

De Schrijverije Veeningen heeft met Richard Mulder ruim 16 jaar specialistische praktijkervaring in de juridische dienstverlening, de gerechtsdeurwaarderspraktijk en het civiele recht. Door deze ervaring kunnen diverse vraagstukken razendsnel beoordeeld worden op haalbaarheid. De Schrijverije Veeningen zal altijd aangeven wanneer een bezwaar wel of niet realistisch is.

Neem contact op met De Schrijverije Veeningen

Wilt u meer informatie over deze dienstverlening van De Schrijverije Veeningen of wilt u een opdracht uit handen geven. Neem contact op met de Schrijverije Veeningen. Want als een opgelegde maatregel niet terecht is, dan dient deze te worden ingetrokken!


Meest gestelde vragen over bezwaarschriften

Welke bezwaarschriften schrijven jullie?
De Schrijverije Veeningen schrijft allerlei soorten bezwaarschriften. Bijvoorbeeld als u de WOZ-waarde te hoog vindt, bezwaren tegen verkeersboetes, niet-verleende vergunningen en tegen aan afwijzing toeslag.

Wat kost een bezwaarschrift?
De kosten van het schrijven van een bezwaar hangen af van meerdere factoren. Hoe groot is het belang, hoe ingewikkeld is de zaak, is er haast bij? Wij geven altijd een offerte vooraf dus u weet precies waar u aan toe bent.

Ben ik nog op tijd met mijn bezwaarschrift?
Voor het indienen van een bezwaar heeft u meestal 6 weken de tijd. Dat kan echter ook korter zijn. De termijn staat altijd in de beschikking die u heeft ontvangen. Ook als de termijn al is verlopen loont het vaak nog de moeite om een bezwaarschrift in te dienen. Of dien een verzoek tot herziening in. De overheid is u soms terwille.

Wat heeft u nodig voor het schrijven van een bezwaar?
Wij willen graag de beschikking ontvangen waartegen u bezwaar maakt. Verder willen wij natuurlijk ook graag weten waarom u het niet eens bent met de beschikking. Het eenvoudigst is het wanneer u de redenen kort omschrijft. Hoe meer info u aanlevert, hoe sneller wij een bezwaar maken en hoe voordeliger u uit bent.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.