Algemene voorwaarden Parabel

Algemene voorwaarden van de Parabel:

31 oktober 2023

 1. Het auteursrecht van de Parabel blijft in eigendom van de Schrijverije.
 1. De Parabel is geschreven naar aanleiding van interviews met opdrachtgever en de afbeeldingen zijn door opdrachtgever ter beschikking gesteld aan de Schrijverije teneinde deze op te nemen in de Parabel. Opdrachtgever vrijwaart de Schrijverije van aansprakelijkheid voor wat betreft de inhoud van de Parabel, zowel met betrekking tot de tekst als met betrekking tot afbeeldingen.
 1. Opdrachtgever ontvangt één proefexemplaar en één definitief exemplaar van de Parabel. Extra Parabels kunnen worden besteld bij de Schrijverije en/of via de drukker. Indien bij de Schrijverije wordt besteld krijgt koper een vooraf overeengekomen korting.
 1. De inhoud van de Parabel mag door partijen niet anders worden gebruikt dan voor het drukken van de Parabel. 
 1. Het is opdrachtgever niet toegestaan de inhoud van de Parabel te publiceren, op welke wijze dan ook.
 1. De Schrijverije heeft het recht een korte omschrijving van de Parabel en een afbeelding van de omslag daarvan te plaatsen op de website www.schrijverije.nl en/of andere website in beheer van de Schrijverije. 
 1. Opdrachtgever kiest voor openbare publicatie of voor privépublicatie. Indien is gekozen voor openbare publicatie dan mag de Schrijverije de Parabel verkopen aan derden, via kanalen naar keuze. Indien is gekozen voor privépublicatie dan is het de Schrijverije niet toegestaan de Parabel te verkopen aan derden maar kan deze alleen worden aangeschaft door opdrachtgever.
 1. Indien opdrachtgever kiest voor openbare publicatie dan staat het de Schrijverije en opdrachtgever vrij reclame te maken voor de Parabel ter bevordering van de verkoop. Dit recht is inclusief het vrijgeven van korte delen van de inhoud, ter bevordering van de verkoop.
 1. Indien opdrachtgever kiest voor privépublicatie dan zal de Schrijverije op geen enkele manier reclame maken voor de Parabel, afgezien van het onder punt 6 genoemde recht.
 1. Indien opdrachtgever kiest voor privépublicatie dan is het de Schrijverije niet toegestaan de Parabel aan derden te verkopen, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van opdrachtgever.
 1. Van deze algemene voorwaarden maken de standaard algemene voorwaarden van de Schrijverije tevens deel uit.

Reacties zijn gesloten.