Bezwaarschrift schrijven

Als de overheid een besluit heeft genomen dan kun je daar tegen bezwaar maken. Een besluit van de overheid heet een beschikking en kan van een gemeente zijn, van het UWV of bijvoorbeeld van de Belastingdienst. Als je bezwaar maakt tegen een beschikking dan heet dat een bezwaarschrift. Veel mensen vinden het lastig om een bezwaarschrift te schrijven. In feite is een bezwaarschrift een brief. Wat moet er wel en niet in je brief staan, hoe deel je een brief in, aan wie richt je het bezwaarschrift? De Schrijverije helpt je graag bij bezwaarschrift schrijven. Neem contact met ons op voor meer informatie via de offerte knop of mail of bel ons.

Hoe werkt een bezwaarschrift maken

Als de overheid een beslissing heeft genomen, de zogenaamde beschikking, heb je over het algemeen 6 weken de tijd om bezwaar te maken. In de brief die je hebt gekregen staat aan wie je het bezwaar moet richten en hoeveel tijd je daarvoor hebt. Heb je een beschikking van de Belastingdienst, dan richt je het bezwaar aan de juiste afdeling van de Belastingdienst. Vaak gaat het om een beschikking van het UWV, je gemeente of van het Waterschap bijvoorbeeld.

bezwaarschrift schrijven

In het bezwaarschrift moet duidelijk zijn omschreven waarom je bezwaar maakt. Vaak moet je bijlagen meesturen om je standpunt te bewijzen. Heb je een verkeersboete van het CJIB en ben je het er niet mee eens? Misschien moet je teveel ontvangen toeslagen terugbetalen en wil je daar tegen bezwaar maken bij de Belastingdienst. Het kan ook gaan om een bezwaarschrift inzake de WOZ-beschikking van je eigen huis.

Kosten van een bezwaarschrift schrijven

De Schrijverije hanteert scherpe tarieven, ook voor bezwaarschrift schrijven. Als je de beschikking naar ons opstuurt dan helpen wij jou bij het schrijven van het bezwaarschrift. Snel en vakkundig. Neem contact op met de Schrijverije via de offerte knop. Je krijgt (vrijblijvend) omgaand bericht wat de kosten zijn voor het bezwaarschrift schrijven. Je kunt natuurlijk ook mailen of bellen.

Reacties zijn gesloten.