Bezwaarschrift maken

Als de overheid een besluit heeft genomen dan kun je daar tegen bezwaar maken. Een besluit van de overheid heet een beschikking. Als je bezwaar maakt tegen een beschikking dan heet dat een bezwaarschrift. Veel mensen vinden het lastig om een goede brief te schrijven. Wat moet er wel en niet in staan, hoe deel ik een brief in, aan wie richt ik het bezwaarschrift? De Schrijverije helpt je graag bij bezwaarschrift maken. Neem contact met ons op voor meer informatie via de offerte knop of mail of bel ons.

bezwaarschrift maken

Hoe werkt een bezwaarschrift maken

Tegen een besluit van de overheid, de zogenaamde beschikking, heb je meestal 6 weken de tijd om bezwaar te maken. In de brief die je hebt gekregen staat aan wie je het bezwaar moet richten en hoelang je daarvoor de tijd hebt. Als je die tijd laat verstrijken, dan is het te laat en kan je geen bezwaarschrift meer indienen. Heb je een beschikking van de gemeente, dan richt je het bezwaar aan die gemeente. Vaak gaat het om een beschikking van het UWV, de Belastingdienst of van het Waterschap bijvoorbeeld.

In het bezwaarschrift moet staan waarom je bezwaar wilt maken. Waarom ben je het niet eens met de beschikking? Heb je een boete van het CJIB en ben je het er niet mee eens? Misschien moet je toeslagen terugbetalen en wil je daar tegen bezwaar maken bij de Belastingdienst. Het kan ook gaan om een bezwaarschrift inzake de WOZ-beschikking van je woning.

Kosten bezwaarschrift maken

De Schrijverije hanteert aantrekkelijke tarieven, ook voor bezwaarschrift maken. Wij maken elke dag bezwaarschriften en weten precies hoe het moet, dus wij hebben niet zoveel tijd nodig. Zeker als je duidelijk aan ons doorgeeft waarom je precies bezwaar maakt tegen een beschikking van de overheid. Neem contact op met de Schrijverije via de offerte knop. Je krijgt omgaand bericht wat de kosten zijn voor het bezwaarschrift maken. Je kunt natuurlijk ook mailen of bellen.

 

Reacties zijn gesloten.